• +66 2 748 5313 - 5
 • info@tcm1989.com
  บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม รับดำเนินงานวิจัย, ออกแบบ, สร้างและพัฒนาเครื่องจักร รวมทั้งระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 31 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครบริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคานิค จำกัด

  1.Project Manager (6 อัตรา)
  ลักษณะการทำงาน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
  • บริหารและจัดการโครงการ ควบคุมการปฏิบัติให้ตามเวลาและงบประมาณที่กำหนด
  • กำหนดแผนโครงการทั้งหมด และผลักดันโครงการให้เป็นไปตามแผน
  • ติดต่อสื่อสารกับทีมบริหารโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  • สามารถติดต่อ ต่อรอง และตกลงกับลูกค้าได้
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • จบสาขา วิศวกรรม สาขา วิศกรรมการผลิต , เครื่องกลโรงงาน
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการนำเสนองาน และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  • สามารถอ่าน – เขียนแบบ เครื่องกลได้
  • มีความเข้าใจใจการผลิตเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม Automation robotics
  • มีทักษะในการวางแผน ควบคุม และการติตตามงาน
  • มีพื้นฐานความรู้ระบบ automation robotics จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีใบประกอบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับสามัญ สาขาเครื่องกล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad, Solid work,Solid edge
  2.Machine Design Engineer 2D/3D (12 อัตรา)
  3.Draftsman (6 อัตรา)
  4.Production Manager (1 อัตรา)
  5.Production Planning (2 อัตรา)
  6.Production Engineer มีพื้นฐานช่างโลหะ/เครื่องมือกล (2 อัตรา)
  7.Site Engineer (2 อัตรา)
  8.เจ้าหน้าที่ QA
  9.หัวหน้าช่างโลหะแผ่น (1 อัตรา)
  10.ช่างมิลลิ่ง-ช่างกลึง (6 อัตรา)
  11.ช่างเชื่อมประกอบ หรือผู้ช่วยช่าง (20 อัตรา)
  12.ช่างงานโลหะแผ่น (10 อัตรา)
  13.ช่างสี (3 อัตรา)
  14.Project Engineer (6 อัตรา)
  15.Electrical Engineer (6 อัตรา)
  16.ผู้จัดการไฟฟ้าฝ่ายโครงการ

  สมัครผ่านเว็บไซต์

  สมัครด้วยตัวเอง

  ติดต่อ : ส่วนงานทรัพยากรบุคคลฯ 1 หมู่ 10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง
  อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทรศัพท์ 0 2748 5313
  โทรสาร (แฟกซ์) 0 2399 0365
  อี-เมลล์ : recruit@tcm1989.com

  ADDRESS

  เลขที่ 1 ม.10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
  ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130.


  Tel.  +66 2 748 5313 - 5
  Fax. +66 2 399 0365
  Email. info@tcm1989.com
  Website. http://www.tcm1989.com

  TCM MAP


  > พิกัด GPS : 13.658041, 100.590068
  > แผนที่สำหรับพิมพ์