• +66 2 748 5313 - 5
 • info@tcm1989.com
  บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม รับดำเนินงานวิจัย, ออกแบบ, สร้างและพัฒนาเครื่องจักร รวมทั้งระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ มาเป็นเวลากว่า 31 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งพร้อมรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่งงานต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครบริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคานิค จำกัด

  1.General Management / Managing Director (2 ตำแหน่ง)
  ลักษณะการทำงาน
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
  • วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
  • การพัฒนาระบบงานการจัดการต่างๆ
  • มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ
  • ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
  • เป็นประธานรับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่ายในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง 
     และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุมหาข้อยุติไม่ได้
  • จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
  • รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อคณะกรรมการบริหาร
  • ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้บริหารรุ่นต่อไป
  คุณสมบัติผู้สมัคร
  • เพศชาย
  • จบปริญญาโท ขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการนำเสนองาน และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
  2.Project Manager
  3.Project Engineer
  4.Design Engineer 2D/3D
  5.Draftsman (6 ตำแหน่ง)
  6.Production Manager (1 ตำแหน่ง)
  7.Supervisor (2 ตำแหน่ง)
  8.Production Planning (2 ตำแหน่ง)
  9.Production Engineer ช่างโลหะ/ช่างกล (2 ตำแหน่ง)
  10.Production Engineer เครื่องมือกล (2 ตำแหน่ง)
  11.Site Engineer (2 ตำแหน่ง)
  12.เจ้าหน้าที่ QA
  13.หัวหน้างานจัดซื้อ
  14.เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

  สมัครผ่านเว็บไซต์

  สมัครด้วยตัวเอง

  ติดต่อ : ส่วนงานทรัพยากรบุคคลฯ 1 หมู่ 10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง
  อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  โทรศัพท์ 0 2748 5313
  โทรสาร (แฟกซ์) 0 2399 0365
  อี-เมลล์ : recruit@tcm1989.com

  ADDRESS

  เลขที่ 1 ม.10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
  ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130.


  Tel.  +66 2 748 5313 - 5
  Fax. +66 2 399 0365
  Email. info@tcm1989.com
  Website. http://www.tcm1989.com

  TCM MAP


  > พิกัด GPS : 13.658041, 100.590068
  > แผนที่สำหรับพิมพ์