• +66 2 748 5313 - 5
 • info@tcm1989.com

   ความพึงพอใจของลูกค้า 

  เป็นหน้าที่ของเราทุกคน

   

  ธุรกิจของบริษัท


  บริษัทมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรม รับดำเนินงานวิจัย, ออกแบบ, สร้างและพัฒนาเครื่องจักร รวมทั้งระบบการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ด้วยประสบการณ์ 29 ปีที่ผ่านมา เราพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำ ทั้งในด้านการค้นคว้าวิจัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต เช่น กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ กลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มผลิตสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มผลิตสินค้าวัสดุก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมยาง กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ฯลฯ

  ปัจจุบันเรามีเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้ามากขึ้น แบบครบวงจร (One–Stop Services) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิต จนกระทั่งได้ สินค้าและบริการ (Finishing & Services) นอกจากนี้ยังขยายต่อยอดธุรกิจออกไปทางด้าน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ทางด้านการใช้ทรัพยากร ของเหลือใช้ทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม อาทิ

  สินค้า

  - ระบบลำเลียงขนถ่ายวัสดุทุกประเภท (Conveyor and materials handling systems)
  - บริการให้คำปรึกษาและออกแบบทั้งระบบการผลิต (Turnkey Industrial Solutions)
  - ระบบอัตโนมัติ (Automation System) ในอุตสาหกรรมการผลิต
  - ระบบแขนกล หุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุน (Robotic Arms, Robots and Support Systems)
  - ออกแบบผลิตเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า หรือเครื่องจักรเฉพาะงาน
  - งานประกอบและติดตั้งเครื่องจักร
  - งานโครงสร้างโรงงาน
  - เครื่องจักรกลการเกษตร


  งานบริการ

  - งานวิจัยและพัฒนา (R & D) นวัตกรรมในด้านต่างๆ
  - อบรมและฝึกสอนการใช้งานเครื่องจักร
  - งานปรับปรุงเครื่องจักร (Retrofit)
  - งานด้านซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามระยะเวลาใช้งาน  นอกจากนี้ยังมีการรับประกันสินค้าเครื่องจักร 1 ปีเต็ม และดำเนินงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อดูแลลูกค้าและมีบริการ หลังการขาย มีการเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมั่นได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์และบริการผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว

  ประวัติความเป็นมา


  บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด (Thai Central Mechanics: TCM) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยคุณสมบูรณ์ พิทยรังสกฤษฎ์ และทีมวิศวกรคนไทย ภารกิจเริ่มแรกคือ การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตทางด้านเครื่องจักรอุตสาหกรรมและระบบลำเลียงวัสดุ โดยมุ่งออกแบบและพัฒนาให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกับต่างประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

  ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ กว่า 40 คน กับองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมา ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้บริษัท พัฒนาออกแบบสร้างเครื่องจักรได้หลากหลายชนิด เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ระบบลำเลียงวัสดุ และระบบควบคุมอัตโนมัติ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ช่วยเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยให้มากขึ้น ช่วยลดต้นทุน ลดระยะเวลาและความผิดพลาดในกระบวนการผลิต โดยนำระบบอัตโนมัติ (Automation System) และระบบฝังตัว (Embedded System) เข้ามาควบคุมเครื่องจักร

  ปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 10 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีความเหมาะสมมากที่จะให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเป็นหลัก เพราะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมใกล้เคียงอีกหลายแห่ง ลูกค้าจะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

  ข้อมูลบริษัท

  ชื่อบริษัท บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส์ จำกัด
  อักษรย่อ TCM
  ตราสินค้า
  ปีที่ก่อตั้ง 2532
  สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิ่งพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
  ข้อมูลการติดต่อ โทรศัพท์: 0 2748 5313
  แฟกซ์: 0 2399 0365, 0 2399 1897
  อีเมล์ : info@tcm1989.com
  เว็บไซต์: www.tcm1989.com
  ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
  พนักงาน รวมทั้งหมด 121 คน
  - ผู้จัดการ 14 คน
  - พนักงานออฟฟิศ 16 คน
  - วิศวกรเครื่องกล วิศวกรไฟฟ้าและช่างเขียนแบบ รวม 13 คน
  - ช่างฝีมือและคนงาน 78 คน
  พื้นที่ใช้งานของบริษัท 1) พื้นที่ทั้งหมด : 8000 ตารางเมตร
  2) พื้นที่โรงงาน : 3372 ตารางเมตร
  3) พื้นที่สำนักงาน : 864 ตารางเมตร
  สินค้า (สำหรับรายละเอียดดูได้จากแคตตาล็อก)
  - ระบบลำเลียงวัสดุ
  - ระบบอัตโนมัติ
  - ออกแบบทั้งระบบ
  - เครื่องจักรสั่งผลิตเฉพาะงาน
  - ชิ้นส่วนและอุปกรณ์มาตรฐาน
  บริการ (สำหรับรายละเอียดดูได้จากแคตตาล็อก)
  - ระบบไฟฟ้าและชุดโปรแกรมควบคุม (PCL)
  - บริการตรวจซ่อมบำรุง
  - บริการปรับปรุงเครื่องจักร
  - งานวิจัยและพัฒนาสินค้า
  ยานพาหนะสำหรับการขนส่ง - รถบรรทุก 6 ล้อ (2.4 x 6.3 เมตร) ติดเครน 3 ตัน
  - รถกระบะ 1 ตัน.
  - รถตู้บรรทุก 3 ตัน
  - รถโฟร์คลิฟท์ 3 ตัน
  - รถยนต์นั่งขนาดเล็ก

  โครงสร้างองค์กร


  วิสัยทัศน์และพันธกิจ


  วิสัยทัศน์
  "TCM เป็น industrial solutions leader ที่มีความเติบโต อย่างต่อเนื่องโดยมีฐานเทคโนโลยีรองรับ ”


  พันธกิจ
  “ส่งมอบผลงานที่เป็นเลิศสู่ผู้ประกอบการ ดำเนินงานอย่างมืออาชีพมีจรรยาบรรณ พัฒนากระบวนการด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า”


  ปรัชญา
  บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการหลังการขายและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ โดยยึดหลักปรัชญาที่ว่า “ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นหน้าที่ของเราทุกคน”
  เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่สร้างและส่งมอบให้กับลูกค้านั้น ต้องประกอบไปด้วยหัวใจ 3 ส่วน คือ
  1. การส่งมอบที่ตรงต่อเวลา
  2. สินค้ามีคุณภาพ
  3. ลูกค้าพึงพอใจ


  ค่านิยมองค์กร
  1. “บุคลากร TCM เป็นคนมีประสิทธิภาพสูง มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้นแบบที่ดีของประเทศ”
  2. “เราเป็นผู้สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมไทย ด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม”


  สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


  Responsive image

   

  "งานของเรา คือ การออกแบบสร้างเครื่องจักรกลเพื่อการผลิต สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตทุกประเภท เครื่องจักรที่เราออกแบบสร้างจะช่วยเพิ่มผลผลิต และควบคุมคุณภาพการผลิตให้สม่ำเสมอ ลดการใช้แรงงานและพลังงาน ลดของเสีย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างผลกำไรและ สามารถคืนทุนในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก เมื่อผลประกอบการ SMEs ดีขึ้น ก็จะมีการขยายกำลังการผลิต และกลับมาสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่กับเราเพิ่มขึ้น เมื่อผู้ประกอบการต่างๆ เอาความรวยมาแบ่งเราแล้ว เรามั่งคั่งและมั่นคงพอ เราก็ทำการตอบแทนสู่สังคมโดยรวม ผ่านกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนและสังคม"  เราช่วยให้ผู้อื่นรวยก่อน แล้วให้เขาเหล่านั้นเอาความรวยมาแบ่งเรา

  คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฏ์
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


  มุมมองผู้บริหารต่อบุคลากร

  บริษัทยังให้ความสำคัญกับบุคลากร และมองบุคลากรเป็น Human Capitals จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรใน 3 มิติ

  มิติแรกคือ การพัฒนาทัศนคติ (Attitude) คือการทำให้บุคลากรเปลี่ยนวิธีคิดและทำให้รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่ามีความสำคัญต่อองค์กร
  มิติสองคือ การพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) คือ ทำให้บุคลากรมีความรักความผูกพันกับองค์กร
  ส่วนมิติสามคือ การพัฒนาจูงใจ (Motivation) คือการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าจ้างสวัสดิการ และตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

  ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิดการร่วมมือระหว่างบุคคลากรกับองค์กรเพื่อบรรลุเป็นเป้าหมายเดียวกันนั่นคือ “องค์กรเติบใหญ่ พนักงานเติบโต หากไม่มีองค์กรในวันนี้ ก็จะไม่มีพนักงานในวันข้างหน้า” และเช่นกัน “หากไม่มีพนักงานที่ดีในวันนี้ ก็จะไม่มีองค์กรที่เติบโตในวันข้างหน้า”


  มุมมองต่อคู่ค้าทางธุรกิจ

  เพราะการทำธุรกิจไม่ใช่เป็นเพียงเป้าหมายหลัก แต่ยังรวมถึงการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า ผู้ขาย พนักงาน สังคม โดยทำให้เกิดผลงานที่มีความคุ้มค่าในการลงทุน สร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าของกิจการ คู่ค้า ผู้บริหาร พนักงาน ผู้บริโภค ซึ่งมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องร่วมกัน เพื่อให้สามารถที่จะดำเนินกิจการเกี่ยวข้องร่วมกันได้อย่างมั่นคงยาวนาน โดยทำให้ลูกค้า ได้เกิดความไว้วางใจที่จะซื้อสินค้าและบริการจากเรา และส่งผลให้บริษัทฯมีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า การมีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการเสริมสร้างและยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติ


  มาตรฐานคุณภาพ


  เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องจักร งานติดตั้งและการให้บริการที่ดี โดยมีการจัดการ ควบคุมและดูแล ตั้งแต่การรับงานจากลูกค้า การออกแบบทางวิศวกรรม การจัดซื้อและเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การตรวจสภาพและดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงสถานที่ผลิต ซึ่งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดระบบจัดการคุณภาพ มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนที่ส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์

  ความสำเร็จที่ได้รับ
  ปี พ.ศ. 2553 - รางวัลชนะเลิศ รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 กลุ่มธุรกิจ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
  - รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 2 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปีของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปี พ.ศ. 2554 - รางวัลชนะเลิศ รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 กลุ่มธุรกิจ เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
  - รางวัลพิเศษ สำหรับวิสาหกิจขนาดย่อมดีเด่น รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดการและขนาดย่อม
  - รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม รางวัลที่ 3 สาขา เครื่องจักรกลการเกษตร ในการประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยมประจำปี ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ปี พ.ศ. 2555 - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากวุฒิสภา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้มีผลงาน ใน การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็น รูปธรรมเป็นที่ประจักษ์ โดยการวิจัย ออกแบบและสร้างเครื่องแปรรูปขยะชีวมวลเป็นปุ๋ย อินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
  ปี พ.ศ. 2556 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นประจำปี จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะให้ความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างต่อเนื่อง เป็นอย่างดี
  ปี พ.ศ. 2557 - รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 10 มิติที่ได้รับรางวัล คือ Customer Focus, Social Responsibility, and Entrepreneurship

  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม


  บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ ด้วยการสร้างเครื่องจักรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงาน ช่วยลดการก่อมลภาวะต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และนอกจากนี้ยังมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือสังคม อาทิ

  1. ส่งเสริมทางด้านการศึกษา
  โดยร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จังหวัดสมุทรปราการ เปิดบริษัทให้เป็นศูนย์การศึกษาที่สามารถรองรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อจากชุมชนรอบข้างและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมโดยการรับนักศึกษาฝึกงานเข้าทำการเรียนรู้งานภายในบริษัทฯ โดยได้มีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับภาคีเครือข่าย และจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ อีกทั้งยังส่งเสริมโดยเป็นศูนย์สอบมาตรฐานฝึมือแรงงานแห่งชาติ ที่มีลักษณะห้องเรียนควบคู่การปฏิบัติงานจริง ทั้งที่เป็นงานในส่วนของการผลิต การออกแบบ และส่วนของสำนักงาน บริษัทยังได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของนักศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศต่างๆ ในการศึกษาดูงานอีกด้วย

  2. กิจกรรมร่วมกับชุมชน
  บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคม รวมถึงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และผลกระทบต่อชุมชนบริเวณโดยรอบ จึงได้ดำเนินงานด้าน CSR ด้วยการสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน เช่น ร่วมงานทำบุญตามประเพณี การให้ความสนับสนุนด้านอุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อการจัดงานสังสรรค์ของชุมชน เป็นต้น เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

  ADDRESS

  เลขที่ 1 ม.10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
  ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130.


  Tel.  +66 2 748 5313 - 5
  Fax. +66 2 399 0365
  Email. info@tcm1989.com
  Website. http://www.tcm1989.com

  TCM MAP


  > พิกัด GPS : 13.658041, 100.590068
  > แผนที่สำหรับพิมพ์